Nhật Bản là một quốc gia có một nền văn hóa lâu đời, và họ cực kỳ xem trọng văn hóa của họ. Thêm nữa, đây là một nền văn hóa có nhiều nét đặc biệt, nên sẽ không sai nếu như nói rằng du khách đến đây thường... shock toàn tập trước văn hóa của họ.Xem thêm: